Zostało również wystosowane pismo do Biura Nieruchomości m. st. Warszawy w sprawie dalszego użytkowania boiska piłkarskiego. Bardzo zależy mieszkańcom na tym by mogło dalej służyć, choć uważamy, że należy poważnie zastanowić się jak korzystać z boiska.