Pod koniec czerwca otrzymaliśmy od Naszych mieszkańców zawiadomienie, iż na terenie Naszego osiedla planowana jest ogromna budowa. Miałaby ona polegać na wybudowaniu kompleksu 18 budynków mieszkania zbiorowego oraz mieszkalno-usługowych z częścią biurową oraz garażami podziemnymi o wysokości od 2 do 8 kondygnacji. Inwestycja miałaby zostać usytuowana przy ulicy Kosmatki 63 na działkach 11, 7/2 oraz 52 z obrębu 3-13-01. Łączna powierzchnia inwestycji wynosi ponad 4 hektary. W związku z jej wielkością oraz aby uniknąć ewentualnych sprzeciwów, została podzielona na 7 części. 18.07.2011 roku wydanych zostało 7 decyzji o warunkach zabudowy. Dopuszczono w nich maksymalną wysokość zabudowy od 18 do 27 metrów. Obecne ustalenia budowlane dla tego terenu przewidują zabudowę jednorodzinną z maksymalną wysokością do 12 metrów. Również studium zagospodarowania przestrzennego przewiduje maksymalną zabudowę na tym poziomie.   

W związku z ogólnym sprzeciwem mieszkańców, odnośnie budowy kompleksu bloków, złożyli oni sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Złożono jedynie 3 odwołania, ponieważ sposób, w jaki została podzielona inwestycja spowodował, że większość sąsiadów nie graniczy z częścią terenu inwestycji.

Plan sytuacyjny niechcianej inwestycji.

W imeiniu Mieszkańców i na prośbę Rady Osiedla Stowarzyszenie Mieszkańców i Właścicieli Osiedla Las złożyło przygotowaną wspólnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegona decyzje odmowną dotyczącą uchylenia Decyzji Prezydenat m. st. Warszawy w sprawie uwarunkowań środowiskowych budowy wieżowców. przy ul. Kosmatki. W skardze podnosimy, że mamy prawo składać odwołanie mimo, że Decyzją Prezydenta nie był badany wpływ budowy wieżowców na środowisko. Uważamy, że możliwość odwołania tylko w przypadku badania wpływu na środowisko i brak mozliwości w przypadku braku badania jest pozbawieniem prawa społeczeństwa wpływu na decyje ich dotyczące.

W dniu 17 maja 2010 r. SKO wydało Decyzję odmowna dotyczącą odwołania od decyzji środowiskowych uwarunkowań budowy wieżowców przy ul. Kosmatki. 

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykazu postępowań prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Warszawy uzyskaliśmy informacje, że biuro nie prowadzi żadnego postepowania o wydanie pozwolenia na budowę dużych buduynków w Naszym Osiedlu.

Udało się dotrzeć w trybie dostepu do informacji publicznej do Nr 160/WAW/08 z dnia 14.05.2008 r.   oraz Decyzji Nr 209/WAW/09 z dnia 10.08.2009 r.o warunkach zabudowy działek 10/5 i 11/2 oraz 6/2,7/2, 8/4, 6/1, 5, 7/1 które przewidują zabudowę terenu budynkami wielorodzinnymi o wysokości odpowiednio 32 m czyli VII pięter oraz 35 m czyli VIII pięter.

Portalowi udało zdobyć Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dotyczącej budowy biurowca 8 pietrowego w Naszym Osiedlu. Bardzo wiele informacji przynosi również Karta Informacyjna przedsięwzięcia. niestety z tych dokumentów wyłania się bardzo niepokojąca sprawa wprowadzenie na ul. Kosmatki około 550 samochodów (tyle miejsc parkingowych jest przeznaczonych dla pracowników 2 budynków). Jednak to nie przeszkadzało by Biuro Ochrony Środowsika odstapło od badania wpływu na środowisko.

W dniu wczorajszym złożony został do Urzędu Miasta  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawartych w decyzjach o warunkach zabudowy dotyczących budowy bloków na ul. Kosmatki.

Mamy nadzieję, że urzęd nie będzie unikał odpowiedzi na wniosek, który powinien wterminie 14 dni rozpatrzeć i wydać kopie obu decyzji.

Decyzjami Nr 160/WAW/08 z dnia 14.05.2008 r. oraz Nr 209/WAW/09 z dnia 10.08.2009 r. zostały ustalone warunki zabudowy działek 10/5 i 11/2 oraz 6/2,7/2, 8/4, 6/1, 5, 7/1 które przewidują zabudowę terenu budynkami wielorodzinnymi o wysokości odpowiednio 32 m czyli VII pięter oraz 35 m czyli VIII pięter. Szerokość elewacji od ulicy kosmatki będzie wynosiła 48 m oraz 70 m.

Firmy, które otrzymały warunki zabudowy wnoszą również uwagi pozwalające budowę takich wieżowców w Naszym Osiedlu. Prezentujemy ich Uwagi do MPZP Las.

PORTAL OSIEDLA JEST PRZECIWKO BUDOWIE TAKICH BUDYNKÓW, PONIEWAZ MOŻE BYĆ TO POCZĄTEK ZABUDOWY WIELKIMI BUDYNKAMI WIELORODZINEMI OSIEDLA I KONIEC NASZEGO NIEPOWTARZALNEGO KLIMATU.

Wszystkie osoby zainteresowane sprawą proszę o kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..