Udało się dotrzeć w trybie dostepu do informacji publicznej do Nr 160/WAW/08 z dnia 14.05.2008 r.   oraz Decyzji Nr 209/WAW/09 z dnia 10.08.2009 r.o warunkach zabudowy działek 10/5 i 11/2 oraz 6/2,7/2, 8/4, 6/1, 5, 7/1 które przewidują zabudowę terenu budynkami wielorodzinnymi o wysokości odpowiednio 32 m czyli VII pięter oraz 35 m czyli VIII pięter.