W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie wykazu postępowań prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Warszawy uzyskaliśmy informacje, że biuro nie prowadzi żadnego postepowania o wydanie pozwolenia na budowę dużych buduynków w Naszym Osiedlu.