W imeiniu Mieszkańców i na prośbę Rady Osiedla Stowarzyszenie Mieszkańców i Właścicieli Osiedla Las złożyło przygotowaną wspólnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegona decyzje odmowną dotyczącą uchylenia Decyzji Prezydenat m. st. Warszawy w sprawie uwarunkowań środowiskowych budowy wieżowców. przy ul. Kosmatki. W skardze podnosimy, że mamy prawo składać odwołanie mimo, że Decyzją Prezydenta nie był badany wpływ budowy wieżowców na środowisko. Uważamy, że możliwość odwołania tylko w przypadku badania wpływu na środowisko i brak mozliwości w przypadku braku badania jest pozbawieniem prawa społeczeństwa wpływu na decyje ich dotyczące.