W dniu 15 stycznia 2011 r. Rada Osiedla Las na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy Wawer powołała Osiedlową Komisję Wyborczą w składzie

1)    Pani Ewa Jędrzejewska

2)    Pani Karolina Kosewska

3)    Pani Łucja Rosińska

4)    Pani Elżbieta Żochowska

5)    Pani Joanna Żochowska

6)    Pan Karol Zdunek

Na przewodniczącego komisji wybrała Panią Ewę Jędrzejewską, a na wiceprzewodniczącego komisji wybrała się Pana Karola Zdunka.