Prezentujemy Kalendarz wyborczy ustalony Uchwałą nr 2/2011 r. z 15 stycznia 2011 r. Rady Osiedla Las.
Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury do Osiedlowej Komisji Wyborczej w formie pisemnej na  Listy poparcia kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do „Zasad przeprowadzania wyborów”.
Listę można otrzymać w czasie dyżurów Osiedlowej Komisji Wyborczej w Naszej Szkole przy ul. Kadetów 15.
Osiedlowa Komisja Wyborcza pełni dyżury: Od 14 do 18 lutego w godzinach 17 -18, od 21 do 24 lutego w godzinach 17 –18, w dniu 25 i 28 lutego w godzinach 16 - 18.