W dniu 22 lutego zostało wszczęte postepowanie administracyjne dot. lokalizacji inwestycji budowy kanalizacji w projektowanej ul. Nowozabieskiej. Choć postępowanie zostało formalnie wszczęte dopiero teraz to projektanci na zlecenie MPWiK od października wykonują projekt tej kanalizacji. Większość mieszkańców podpisało protokoły z uzgodnień lokalizacji sieci kanalizacyjnej od kanału w ulicy do pierwszej studzienki na nieruchomości właściciela. Projekt wykonuje firma CEWOK ul. Floriańska 2.

Po spotkaniu 28 lutego Zarządu Osiedla z Burmistrzem Adamem Godusławskim urząd przesłał pismo do Biura Infrstruktury z załączonym protokołem dotyczącym budowy wodociągu w projekt. ul. Nowozabielskiej. Urząd zobowiązał się do zgłoszenia wodociągu w tej ulicy przy najbliższej propozycji zmian do planu dla MPWiK.

jest więc szansa na wodociąg i kanalizację w projektowanej. ul. Nowozabielskiej.