W dniu 25 maja odbyło się spotkanie z Przedstawicielem projektanta planu oraz przedstawicielką Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Panią Ewą Podhorska Naczelnikiem Wydziału Planowania. Projektant przedstawił projekt planu, który obecnie jest uzgadniany z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za przygotowanie planu.

W spotykaniu wzięli również udział Paweł Lech Radny Rady Warszawy (na zdjęciu po prawej), dzięki któremu spotkanie zostało zorganizowane oraz Marcin Kurpios Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer.