Został roztrzygnięty przetarg na wykonanie projektu ul. Nowozabielskiej od Stoczniowców do Kadetów. Projekt wykona firma PREBUD Janusz Preiss ul. Małej Łąki 23/24, 02-793 Warszawa. Termin wykonania został ustalony na 520 dni od daty podpisania.