W związku z budową Kolektora „W” do dnia końca kwietnia 2012 będzie zmknięta dla przejazdu ul. Kadetów. Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA” SA z siedzibą w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1, tel. (22) 2017300 www.pol-aqua.com.pl
Inwestorem zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA  w m. st. Warszawy Pl. Starynkiewicza 5 (Jednostka Realizująca Projekt - Warszawa ul. Czerniakowska 124). Przedstawiamy harmonogram prac. Informacje zostału uzyskane od Inwestora oraz Wykonawcy prac dotyczące utrudnień w ruchu w związku z realizacją inwestycji "Budowa kolektora W"


Kadetów
a)    odcinek Nowozabielska – Poprawna
    -zamknięcie od 24 października do 29 listopada
    -Wykonawca zapewni dojazd mieszkańcom do posesji oraz służbom miejskim;
    -w związku z utrudnieniami w ruchu Wykonawca tymczasowo utwardzi część pobocza w celu zapewnienia dostępu do posesji;
    -zakres prac umożliwi dostęp do Apteki oraz Centrum Las;
    -objazd wytyczony ulicami Trakt Lubelski – Bronowska – Wał Miedzeszyński;
    -umożliwienie relacji prawoskrętnej z ul. Kadetów w ul. Poprawną od strony ul. Trakt Lubelski.
b)    odcinek Poprawna – w kierunku Trakt Lubelski
    -zamknięcie od grudnia 2011 r. do końca kwietnia 2012 r.;
    -zamknięcie przewidziane w etapach postępujących po sobie o dł. ok. 200 m;
    -Wykonawca zapewni dojazd mieszkańcom do posesji oraz służbom miejskim;
    -objazd wytyczony ulicami Trakt Lubelski – Bronowska – Wał Miedzeszyński;
    -umożliwienie relacji lewoskrętnej z ul. Kadetów w ul. Poprawną od strony ul. Wał Miedzeszyński.

Zakończenie prac na ul. Kadetów (doprowadzenie kanału do ul. Trakt Lubelski) i przywrócenie stałej organizacji ruchu Wykonawca przewiduje w kwietniu 2012 r.

Zwoleńska
a)    skrzyżowanie z ul. Rogatkową
    -zamknięcie od 4 listopada do końca 2011 r.
    -objazd wytyczony ulicami Trakt Lubelski – Lucerny – Patriotów
    -część ul. Zwoleńskiej nie wyłączona z ruchu przeznaczona do obsługi ruchu lokalnego.
b)    odcinek Rogatkowa – w kierunku ul. Trakt Lubelski
    -zamknięcie do czerwca 2012 r.
    -objazd wytyczony ulicami Trakt Lubelski – Lucerny – Patriotów;
    -część ul. Zwoleńskiej nie wyłączona z ruchu przeznaczona do obsługi ruchu lokalnego.

Zakończenie prac na ul. Zwoleńskiej (doprowadzenie kanału do ul. Trakt Lubelski) i przywrócenie stałej organizacji ruchu Wykonawca przewiduje w czerwcu 2012 r.

W następnych etapach realizowane będą prace na ul. Trakt Lubelski na odcinku Kadetów – Zwoleńska. Zakończenie zadania planowane jest na październik 2012 r.

Inwestor oraz Wykonawca prac za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy przepraszają za utrudnienia spowodowane realizacją inwestycji.