Obecnie trwają prace na ul. Kadetów i Zwoleńskiej. Na 4 lutego wykonawca planuje wyłączenie do ruchu ul. Trakt Lubelski na skrzyżowaniu z ul. Zwoleńską. Dalsze roboty zostały podzielone na kilka etapów, zamknięcia ulic zaplanowano w następujących terminach:
- ul. Zwoleńska do czerwca 2012 r.,
- ul. Trakt Lubelski pomiędzy ul. Zwoleńską a Bronowską w okresie luty-czerwiec 2012 r.,
- ul. Trakt Lubelski pomiędzy ul. Bronowską a Kadetów w okresie czerwiec-listopad 2012 r (skrzyżowanie ul. Trakt Lubelski/Bronowska czerwiec-sierpień 2012 r. skrzyżowanie ul. Trakt Lubelski/Kadetów sierpień-listopad),
- ul. Kadetów do lipca 2012 r.

Kolektor pozwoli odprowadzić ścieki do oczyszczalni ścieków „Czajka”. W lutym planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac – w ul. Trakt Lubelski.

Na wyłączonych z ruchu odcinkach ulic możliwy będzie jedynie dojazd do posesji.

Kolektor, czyli rura o średnicy od 80 cm do 1,6 m i długości ponad 6 km będzie biegł wzdłuż ulicy Zwoleńskiej, Trakt Lubelski, Kadetów i Nowozabielskiej.  Zostanie on dołączony do istniejącego kolektora w ul. Bora-Komorowskiego. Ścieki popłyną do oczyszczalni „Czajka” i nie będą już zanieczyszczały Wisły. Równolegle z budową „kolektora W”, budowana będzie sieć kanalizacyjna, dzięki czemu do kanalizacji uzyskają dostęp wszystkie osiedla i domy z południowej części Wawra. Ten proces potrwa kilka najbliższych lat.

Budowa kolektora prowadzona jest w technologii mikrotunelingu, obecnie najnowocześniejszej technologii budowania rurociągów podziemnych o średnicy do 4 m. Polega ona na zdalnym drążeniu tunelu specjalną tarczą wiertniczą, przy jednoczesnym usuwaniu wybranego gruntu oraz wprowadzaniu rur tworzących gotowy rurociąg. Wykopy otwarte przewidziano tylko w miejscach powstania komór startowych oraz wyciągowych tarczy. W miejscu komór zamontowane zostaną studnie pośrednie. Na całej trasie budowy kolektora wykopane zostaną 93 komory. Średnie tempo prowadzonych w Wawrze prac, to od 30 do 40 m przewiertu na dobę.

Kolektor „W” na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji buduje firma Pol-Aqua S.A. Umowa została podpisana w lipcu 2011 r. i określa termin zakończenia prac na 31 grudnia 2012 r. Koszt inwestycji to ponad 72 mln zł, jest ona realizowana w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – faza IV”.