Informujemy, że po zeszłorocznej deklaracji Pani Burmistrz Jolanty Kaczorowskiej na Zebraniu Mieszkańców Osiedla Las budowy Przedszkola w Naszym Osiedlu przyszła kolej na realizacji obietnic. Po przyjęciu budżetu dotyczącego realizacji inwestycji  obejmujący został zrobiony kolejny krok czyli trwają prace nad wyborem koncepcji budowy.

Powstały 3 koncepcje. We wszystkich trzech koncepcjach zakłada się rozbudowę obecnego budynku w kierunku zachodnim. W dodatkowym skrzydle kompleksu będzie znajdować się przedszkole. Ta część budynku będzie miała osobne wejście od strony ulicy Kadetów, ale również łącznik ze szkołą we wnętrzu kompleksu, mniej więcej na przedłużeniu połączenia z obecną stołówką i salą gimnastyczną. Zakłada się również niewielką rozbudowę starej części budynku szkoły i stołówki.

Mamy nadziej, że szybko nastąpi następny etap czyli przystąpienie do opracowania projektu budowlanego.

Wytypowany przez Komisje Oświaty z pozytywną opią Dyrekcji Szkoły projekt zakłada dobudowanie od strony zachodniej nowego piętrowego budynku mieszczącego sześć oddziałów przedszkolnych oraz odpowiednią dla takiej liczby oddziałów liczbę szatni, łazienek i innych pomieszczeń techniczno-administracyjnych, dwie klatki schodowe, salę do rytmiki i salę do zajęć gimnastycznych oraz wydzieloną część dla rodziców/opiekunów przyprowadzających i odbierających swoje pociechy (poczekalnia, toaleta dla rodziców itp.). W związku z rozbudową przedszkola oraz szkoły (której przypadną zwolnione przez przedszkole cztery sale) nieznacznej rozbudowie ulegnie część szkoły z kuchnią i stołówką – będzie to przede wszystkim zwiększenie pojemności stołówki (już teraz kuchnia szkolna wydaje bowiem ponad 200 obiadów dziennie, a po rozbudowie jej obciążenie jeszcze bardziej się zwiększy). Przewidziano również nieznaczną rozbudowę budynku szkolnego przez wydłużenie go o długość jednej sali w kierunku południowym.

Obecny budynek przy ulicy Kadetów ma trzynaście sal, w tym cztery zajęte przez przedszkole. Szkoła posiada też bibliotekę, stołówkę i świetlicę. Po rozbudowie cały kompleks będzie miał sześć oddziałów przedszkolnych, przy tej części będzie też sala do ćwiczeń i szatnia. W starej części budynku znajdzie się trzynaście sal szkolnych, trzy stołówki, biblioteka, sala gimnastyczna oraz szatnie z prawdziwego zdarzenia i pomieszczenia techniczne. Rozbudowa ma trwać do 2014 roku. W przyszłości, w przypadku przepełnienia się obecnie rozbudowywanego kompleksu, przewiduje się przejęcie całego budynku przez szkołę podstawową oraz budowę nowego budynku przedszkola na miejskiej działce przy ulicy Nowozabielskiej.