Niesytety otrzymaliśmy kolejną niedobrą informacje dotyczącą pólnocnej części osiedla o budowie Selgrosa w miejscu wcześniej przeznaczonym dla bloków. Urząd zamieścił ogłoszenie z którego wynika że prowadzono jest postępowanie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowego, składającego się z hali głównej, wiaty nad magazynem opakowań zwrotnych (butelkowni) wraz z kontenerem obsługi, wartownią, stacją transformatorową, wiatą nad parkingiem na 1700 miejsc wraz niezbędną infrastrukturą, na dz. ew. nr 7/2, 52 (obręb 3-13-01), 21, 24, 30, 113/1 49/16, 31/3 (obręb 3-13-02), przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.