„Prawda dźwiga człowieka.
Kiedy człowiek nie dźwignie siebie (…)”
BŁ. PAPIEŻ JAN PAWEŁ II
Niech prawda o Zmartwychwstaniu Bożego Syna
doda Wam sił i nadziei na Waszych codziennych ścieżkach.
 Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
Wszystkim mieszkańcom składam życzenia zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych.
W imieniu Rady Osiedla
oraz harcerek i harcerzy ZHR Obwodu Praga Płd. czyli Partnera Projektu Społeczeństwo Obywatelskie
Przewodniczący Rady Osiedla Arkadiusz Kuranowski