Akcja „lato w mieście 2012” w naszej dzielnicy realizowana jest w:

-  7 szkołach podstawowych – punkty dziennego pobytu  (załącznik 1)

-  3 klubach osiedlowych – punkty zajęć specjalistycznych  (załącznik nr 2)

-  Dzielnicowym Ośrodku Sportu i Rekreacji –  OSiR Wawer  (załącznik nr 3)

 Program "Lato w Mieście 2012"

Niestety w naszym osiedlu nie ma żadnej placówki.