Informujemy, że: Uchwałą Nr 119/XIII/2012 r. z dnia 28 sierpnia 2012 r. Rada Dzielnicy Wawer  m.st. Warszawy  zarządziła  wybory do Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na dzień 18 listopada 2012 r.