Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st.  Warszawy powołał Dzielnicową Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer   przyjmowane są w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 112 (łącznik), tel. 22 443 68 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi nastąpić osobiście i upływa dnia 31 października 2012 r. o godz. 16.00.
KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH dla przeprowadzenia wyborów do rad jednostek niższego rzędu w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w dniu 18 listopada 2012 roku w załączeniu.

 

Termin wykonania czynności wyborczej

 

 

Treść czynności wyborczej

 

Powołanie Dzielnicowej Komisji Wyborczej

 Najpóźniej na 60 dni przed dniem głosowania

Podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, granicach, numerach i liczbie członków wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej

 30 dni (17.10.2012r.)

Podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów  głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 30 dni (17.10.2012r.)

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 od 17.10.2012r. do 31.10.2012r.

Powołanie przez Dzielnicową Komisję Wyborczą obwodowych komisji wyborczych

 Najpóźniej na 14 dni przed dniem głosowania (5.11.2012r.)

Powiadomienie wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia oraz prawie zgłaszania uwag

 najpóźniej na 14 dni przed dniem głosowania (5.11.2012r.)

Zorganizowanie przez ustępujące Rady osiedli spotkania kandydatów z mieszkańcami osiedla

 najpóźniej na 7 dni przed dniem głosowania  (12.11.2012r.)

Rozplakatowanie informacji o terminie, miejscu rejestracji kandydatów na członków do  rad osiedli

 od 17.10.2012r.

Rejestracja kandydatów

 od dnia 17.10.2012r. do 12.11.2012r.

 w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej

Ogłoszenie list kandydatów przez Dzielnicową Komisję Wyborczą

 najpóźniej  na 5 dni przed dniem głosowania (14.11.2012)

Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych – spisów wyborczych

 18.11.2012r.

Głosowanie

 

 18.11.2012r.  godz. 9.00-19.00