W dniu 20 listopada otrzymaliśmy informacje, że w tym roku ani urząd ani OPS nie pomoże w żadnym zakresie finansowo w organizacji Wigilii osiedlowych.  W związku z powyższym jak i zaplanowanym dopiero na 10 grudnia 2012 r. pierwszym spotkaniem Nowej Rady Osiedla niestety musimy zakomunikować, że nie uda nam się zorganizować corocznej Wieczerzy wigilijnej.