W związku z 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę , informujemy o spontanicznym powstaniu  Grupy Inicjatywnej członków rodzin - żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).  W imieniu członków Grupy Inicjatywnej zwracamy się z prośbą o informacje, dokumenty lub wszelką wiedzę dot. POW.
Kontakt do osób z Grupu Inicjatywnej-Jerzy Królak-Feliks Waśkiewicz-Tadeusz Leszek Plewka tel: 500-110-146-Krzysztof Waśkiewicz  tel:608 401 412-Arkadiusz Kuranowski 602 379 324 Jerzy Królak  tel: (22) 612 72 53
W dniu 11 listopada 1918 roku na rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego żołnierze ci wyruszyli oddziałem, ponad 60 ochotników – wyszkolonych konspiracyjnie pod zaborem rosyjskim i okupacją niemiecką do zadań bojowych, tj. m.in. rozbrajania armii niemieckiej okupującej od 1916 roku Polskę. W czasie wykonywania rozkazu kilku z tych ochotników w walce straciło życie. Pozostali wstąpili do Wojska Polskiego i uczestniczyli w wojnie 1920 roku, po której pełnili jeszcze służbę do jesieni 1922 r.  Idea obejmuje projekt wybudowania w przestrzeni publicznej naszego terenu pomnika, upamiętniającego bohaterskich młodych Polaków, mieszkańców naszych osiedli. Mamy nadzieję, że powyższa inicjatywa wzbudzi zainteresowanie Mieszkańców , którzy zaakceptują poczynania Grupy Inicjatywnej oraz udzielą, w miarę możliwości wsparcia

Poniżej przedstawiamy potwierdzoną w/w źródłami, aczkolwiek niepełną listę nazwisk członków POW  z naszego terenu ufając, że da to początek akcji  jej uzupełniania w oparciu o nie odkryte dotychczas materiały mogące być w posiadaniu naszych mieszkańców :


Członkowie POW w osiedlu Las ; lata 1914-1918

Jan Kolasa – ul. Poprawna

Władysława Kolasa – ul. Wał Miedzeszyński

Franciszek Królak – ul. Wał Miedzeszyński

Błażej Królak –  ul. Poprawna

Izydor Królak –  ul. Jeziorowa / Zbytki

Franciszek Kuranowski – ul. Poprawna

Piotr Kuranowski – ul. Wał Miedzeszyński

Stanisław Kowalczyk – ul. Stoczniowców

Wojciech Sobota – ul. Poprawna

10.Sylwester Żołądkiewicz –ul. Wał Miedzeszyński

11.Antoni Gąsiorowski – ul. Sęczkowa

12.Piotr Łasak – ul. Sęczkowa

Członkowie POW w osiedlu Zbytki ; lata 1914-1918

Paweł Gawryszewski – ul. Masłowiecka

Wawrzyniec Gawryszewski – ul. Masłowiecka

Antoni Gawryszewski – ul. Masłowiecka

Ignacy Gawryszewski – ul. Kombajnistów

Józef Gołębiewski – ul. Przygodna

Antoni Gołębiowski – ?

Stanisław Ciechociński - ?

Walenty Figura – ul. Przygodna

Szymon Plewka – ul. Panoramy

Członkowie POW w osiedlu Zastów; lata 1914-1918

Ignacy Drożdż – ul. Trakt Lubelski

Jan Drożdż – ul. Klimontowska

Józef Mochocki – ul. Klimontowska

Franciszek Bednarczyk - Wjazdowa

Stanisław Waśkiewicz – ul. Trakt Lubelski

Aleksander Bednarczyk - ul.  Wjazdowa

Bernard Jesiotr – ul.Trakt Lubelski

Członkowie POW w osiedlu Wawer; lata 1914-1918

1.Stanisław Wojtowicz – ul. ?

2.Jerzy Grossman – ul. ?

3.Stanisław Szydłowicz – ul. Błękitna