Rada podczas swojego posiedzenia w dniu 8 stycznia ustaliła również sprawy do poruszenia na spotkaniu z władzami Dzielnicy:

1. Sprawa i terminy dot. Planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Las

2. Odbiór śmieci po 30 czerwca

3. 2 warstwa asfaltu na ul. Poprawnej od Stoczniowców do Kadetów

4. Dzikie wysypisko i prowadzenie zwałki gruzu na działkach nr 117 z obrębu 3-13-10 w polach za ul. Poprawną przy tzw. Drodze Zastowskiej

5. Budowa ul. Nowo-Bora Komorowskiego i Trasy Olszynki Grochowskiej

6. Remont chodnika na Poprawnej od Kadetów do Paierowej

7. Dokończenie chodników na Poprawnej i ul. Sęczkowej

8. Plany budowy ulicy Poprawnej od Stoczniowców

9. Wymiana azbestowych rur wodociągowych w Osiedlu

Jednocześnie postanowiła zebrac pytania i sprawy zgłoszone przez mieszkaców. Wszystkie zostały one przekazane przed spotkaniem do Sekretariatu Burmistrzów.

Sprawy zgłoszone przez mieszkańców 1.      zainstalowanie oświetlenia na granicy dzielnicy Wawer i Praga Południe w przejściu pod Trasą Siekierkowską przy skrzyżowaniu ulicy Bora – Komorowskiego i Trasy Siekierkowskiej. Latarnie uliczne nie oświetlają fragmentu ulicy oraz przejścia dla pieszych pod Trasą Siekierkowską, co stwarza zagrożenie dla przechodniów, a także dla przejeżdżających samochodów.2.      ujęcie w planach inwestycyjnych dzielnicy Wawer i sfinansowanie ze środków Dzielnicy pokrycia asfaltem lub utwardzenia  w inny sposób ulicy  Kosmatki od  nr 72 do  nr  80 oraz ulicy Poprawnej, po wykonaniu kanalizacji na ww. ulicach.W osiedlu Las nieutwardzonych ulic jest więcej,  są one drogami publicznymi i    obowiązek, choćby utwardzenia gruzem, spoczywa na władzach Dzielnicy.    3.      uzyskanie informacji na temat zaawansowania prac nad planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Las.4.      uzyskanie informacji na temat przewidywanego zagospodarowania, jeśli takie są, północnej części osiedla Las tj. ulicy Kosmatki   (działki 7/2, 52 z obrębu 3-13-01) oraz kilka działek z obrębu 3-13-02 wzdłuż Trasy Siekierkowskiej. Kilka lat temu były plany wybudowania na tym terenie wieżowców, w roku ubiegłym powstał projekt wybudowania hurtowni spożywczej, najprawdopodobniej Selgrosa. 5.      czy budowa kanalizacji przez MPWiK w drodze dojazdowej łączącej ulicę Kosmatki na poziomie nr 80 z ulicą Poprawną na poziomie nr 141 będzie kontynuowana.  6.      Na ulicy Kosmatki oraz na innych ulicach Osiedla Las stan wód gruntowych jest stale bardzo wysoki, nawet w okresach niewielkich opadów atmosferycznych. Czy planowane są jakieś działania mające na celu odwodnienie terenów Osiedla Las.     7.      Jakie są przyczyny tego, że Dzielnica posiadając wiedzę o rozwoju zabudowy nie opracowuje planów rozwoju wodociągów na osiedlu Las i nie zgłasza takiego zapotrzebowania do MPWiK..  Zapotrzebowanie na inwestycje zgłaszane jest przez mieszkańców, a MPWiK realizuje inwestycje kilka lat po  dokonaniu zgłoszenia przez mieszkańców. Brak dróg, kanalizacji i wodociągu powoduje zapóźnienie cywilizacyjne Osiedla Las, mimo geograficznie niewielkiej odległości do Centrum Warszawy.  8.      Dlaczego w Osiedli Las planowane są inwestycje mieszkaniowe oraz przemysłowe np. ww. hala Selgrosa lub wydawane są pozwolenia na budowę bez zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury technicznej dla inwestycji (brak wodociągów, kanalizacji, dróg lub drogi zbyt wąskie).9.      Czy są choćby odległe perspektywy na doprowadzenie sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody miejskiej do Osiedla Las.10. Gmina wykupiła wszystkie potrzebne działki pod budowę kolektora  wzdłuż projektowanej ul. Nowozabielskiej . Kiedy te działki zyskają status działek drogowych.Obecnie są to działki rolne. Taka sytuacja uniemożliwia budowę kolejnych domów na działkach ,do których nie ma drogi dojazdowej. Przekształcenie tych działek z rolnych na drogowe spowodowałoby rozwój budownictwa w tym rejonie ,a tym samym kolejne dochody dla Gminy. przeprowadzenie takiej operacji nie jest dużym kosztem dla Gminy. Wymaga jedynie zaangażowania pracowników odpowiednich komórek [działów] i zrozumienia problemu mieszkańców.11. Jakie są plany dotyczące budowy projektowanej ul. Nowozabielskiej     Osiedle Las mimo ,że jest położone najbliżej Centrum W-wy to stan jego dróg i nakładów na ten cel jest najgorszy w całej Gminie Wawer . Wystarczy porównać SADUL..12.  Czy Gmina korzysta z Funduszy Unijnych .     Jeśli tak to na jakie cele są one przeznaczone .   13.  Czy są planowane kolejne wystąpienia o przydział tych Funduszy . 14. termin realizacji budowy kanalizacji na ul. Sęczkowej, od ul. Kadetów do ul. Wojsławickiej15.   ile w roku szkolnym 2013/2014, w szkole nr 128 będzie klas pierwszych i jak liczne16.  - dlaczego szkoła nr 128 jest nie przygotowana na dwie klasy „0”17.  chciałabym, żeby Pan zadał pytanie p. burmistrz dotyczące ul. Nowozabielskiej. A mianowicie kiedy zacznie się budowa tej ulicy? Ktoś pisał na naszej stronie osiedlowej że są zarezerwowane pieniążki ( chcielibysmy dowiedzieć się konkretów.) Byłam na ostatnim spotkaniu z p. burmistrz, bardzo pozytywne wrażenie na mnie wywarła, ale jak do tej pory nie widzę były tylko piękne słowa. Czas na czyny.18. Jak Pan byc moze pamieta bardzo interesuje mnie przyszlosc ogrodka jordanowskiego w kontekscie budowy nowego przedszkola przy Kadetow. Na naszym osiedlu bardzo brakuje wszelkiej przestrzeni wspolnej dla spotkan dzieci i nie tylko. Moze przy okazji planowanej budowy Nowozabielskiej bylaby szansa na jednoczesne zagospodarowanie terenow zarezwrwowanych w planie na te cele?19.  Kiedy i w jaki sposób zostanie wykonana nawierzchnia ul. Sęczkowej na odcinku od ul. Kadetów do ul. Papierowej? Po niewłaściwym wykonaniu asfaltowej nawierzchni bez żadnego odwodnienia ulica ta zamienia się w dwa duże jeziora po opadach deszczu lub topnienia śniegu. Nie sprawdziła się obietnica, że jeziora te będą wypompowywane na zlecenie dzielnicy. Bywa tak, że woda rozlewa się na całej szerokości drogi (np. od posesji 19A do posesji 22) bez możliwości przejścia. A tą drogą idą dzieci do szkoły na ul. Kadetów, młodsze z opiekunami, a starsze same. Ponadto asfalt na ul. Sęczkowej został położony bez właściwej warstwy podłoża, co powoduje jego pękanie i tworzenie się głębokich wyrw.  20. Czy są możliwe negocjacje Urzędu Dzielnicy z MZK w sprawie przywrócenia bezpośredniego połączenia autobusowego naszego osiedla z Centrum Warszawy?. Do niedawna rolę tę spełniała linia 119 łącząca  Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu z Dworcem Centralnym.Trasa tej linii przebiegała wcześniej na dużym odcinku tak jak obecnie, lecz na ul. Puławskiej skręcała w kierunku ul. Marszałkowskiej i Centrum. Mówi się, że obecna trasa (do. Sanktuarium św. Andrzeja Boboli) jest zmieniona tymczasowo. Kiedy (i czy) linia 119 powróci na swoją pierwotną trasę? Wydawałoby się że w przypadku budowy nowych domów i  zwiększającej się liczby mieszkańców na osiedlu Las powinna być wprowadzona nowa, przyspieszona linia łącząca osiedle z Centrum, a nie likwidowana jedyna jaka była do niedawna.21. Pozwalam sobie za Państwa pośrednictwem zadać pytania do władz dzielnicy dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w Osiedlu Las.

22.  Kiedy będzie rozpoczęte zadanie inwestycyjne dotyczące budowy zaprojektowanej ul. Nowozabielskiej, odc. Stoczniowców - Kadetów?

23. Kiedy zostanie wyłoniony wykonawca? Kiedy zostaną rozpoczęte i zakończone roboty budowlane? 24. Czy będzie poprowadzona infrastruktura wodno-kanalizacyjna, gazowa i elektryczna w ul. Nowozabielskiej?

25.  Kiedy przewidywana jest budowa północnej części ulicy Poprawnej?

26. Dotarły do mnie w tym tygodniu niepokojące informacje (potwierdzone dziś w sekretariacie) o możliwej w przyszłym roku likwidacji jednej z klas pierwszych. Oznacza to, że część dzieci z obecnych klas 0a i 0b może zostać przekierowana do innych szkół w dzielnicy. Powodem tej ew. decyzji po stronie burmistrza jest planowany niższy budżet na kolejny rok. Działanie takie jest w mojej opinii niedopuszczalne - to kolejny chory eksperyment na 6-latkach, które w ubiegłym roku zostały wyrzucone z przedszkoli pod pretekstem likwidacji zerówek w tych placówkach, a teraz część z nich po raz trzeci  będzie musiała zmienić miejsce.

27.  Zostało zaplanowane w szkole spotkanie z burmistrzem na 18.01. Obawiam się że jest to już dość późny termin, biorąc pod uwagę że zwykle budżety w dzielnicach są zatwierdzane w styczniu.

28.  Czy cos Państwu wiadomo więcej na ten temat?

29. Jakie działania jako Rada Rodziców możemy podjąć aby zapobiec likwidacji jednej z klas w przyszłym roku?

30.  Przesłałbym do dzielnicy jeszcze: uzupełnienie pytania odnośnie budowy Poprawnej o budowę końcowego odcinka Kosmatki

31. Z adnotacją na ile w tej kwestii możemy liczyć- na drogę z prawdziwego zdarzenia czy np. na wylanie asfaltu na płyty i zrobienie odwodnień.

32.  Można zapytać jeszcze o planowane przez dzielnice wykupy gruntów pod drogi- obecne i planowane.

33. Budowę kanalizacji w ul. Poprawnej od Kadetów do Papierowej

34.  Budowa ronda u zbiegu ulic Poprawnej i Kadetów

35.  Postawienie brakujących lamp na Kadetów od Poprawnej do Kościoła

36.  Odnośnie bezpieczeństwa: >uzupełnienie brakujących znaków drogowych- szczególnie zakazów zatrzymywania się- jakoś poginęły