Takiej frekwencji nie było podczas spotkań w Nadwiślu i Aninie. Niestety, na spotkanie nie przybył ani jeden z radnych- przedstawicieli wyborców z tego osiedla.
artykuł i fot. pochodzi ze strony www.WawerInfo.pl i www.wawer.warszawa.pl

Spotkanie rozpoczął z-ca burmistrza Przemysław Zaboklicki – w zastępstwie przebywającej na zwolnieniu lekarskim burmistrz Jolanty Koczorowskiej. Na wstępie odbyła się prezentacja dzielnicy, następnie dyrektor OSIR-u Janusz Olędzki przybliżył walory obiektów sportowych w tym anińskiego basenu, zachęcając tym samym do czynnego uprawiania sportu.

Na przerwie, w specjalnych punktach ustawionych na korytarzu, można było odbyć konsultacje. Szczególnie dużą popularnością cieszyło się stanowisko MPWIK. Tam przedstawiciel spółki udzielał informacji dot. przyłączy wod-kan.

Po przerwie, z-ca burmistrza Adam Godusławski dokonał prezentacji inwestycji wykonanych a także tych zaplanowanych w osiedlu Las. W latach 2013-2014 na inwestycje w osiedlu zostanie przeznaczone 11 mln zł- będzie to 1/3 wszystkich inwestycji dzielnicowych. Godusławski zwrócił uwagę na zaległości podatkowe mieszkańców z lat ubiegłych w kwocie 161,293 zł. Dowiedzieliśmy się, że w 2013 r. zostaną wykonane lub rozpoczęte następujące inwestycje:

- rozpocznie się budowa Nowozabielskiej ma rozpocząć się w 2013r /przetarg w I kwartale, roboty w II/,

- zostanie wykonane odwodnienie Sęczkowej na odcinku pd,

- dokończenie ul. Poprawnej  na odcinku północnym,

- rozpoczną się prace dot. uregulowania stanów prawnych ulic Gułowskiej, Burakowej, Ogrody, Narodowej, Nasturcjowej

- budowa przedszkola przy Kadetów przy szkole podst./8 oddziałów na ok.240 dzieci/

-  utwardzenie Zabielskiej

Następnie przedstawiciel MPWIK dokonał prezentacji inwestycji w dzielnicy jak i w osiedlu. Mieszkańcy osiedla przerywali, domagając się koncentracji wyłącznie na ich osiedlu.

Na końcu spotkania przyszedł czas na pytania mieszkańców. Dotyczyły głównie problemów związanych z kanalizacją i wodociągiem, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, odwodnienia dróg w tym Sęczkowej oraz utwardzenia dróg. Władze dzielnicy zapowiadają budowę odwodnień w połączeniu z Kolektorem W.

Mieszkańcy domagają się wykonania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla.

 DSC_0644

 107_2313