Zapraszamy do udziału w otwartych dyskusjach nad zgłoszonymi pomysłami w ramach budżetu partycypacyjnego w Wawrze. Podczas spotkań, które odbywać się będą w dniach od 28 maja do 13 czerwca (wg załączonego harmonogramu) będziecie Państwo mogli bezpośrednio wysłuchać projektodawców i porozmawiać z nimi.

 

LAS

1

Budowa drogi osiedlowej ul. Kosmatki 72-80

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Kosmatki na odcinku od numeru 72 do 80.

ul. Kosmatki 72-80

55 252,32

2

Cykl zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych

Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla dzieci i dorosłych

ul. Kadetów

9 000,00

3

Cykl zajęć muzyczno plastycznych dla dzieci

Organizacja zajęć muzyczno-plastycznych 1-2 godz. W soboty i niedziele.

Boisko szkolne, sala gimnastyczna, klasy lub korytarze, świetlica szkoły przy ul. Kadetów

9 000,00

 

4

Budowa nawierzchni boiska w osiedlu Las

Budowa nawierzchni sportowej na boisku przy ul. proj. Nowozabielskiej

Boisko przy ul. proj. Nowozabielskiej

64 000,00

5

Kino letnie w osiedlu Las

Organizacja pokazów filmowych na świerzym powietrzu.

Boisko szkolne lub boisko przy proj. Nowozabielskiej

16 000,00

6

Święto osiedla Las

Organizacja plenerowej imprezy w osiedlu.

Boisko przy ul. proj. Nowozabielskiej

8 000,00

7

"Nasze Korzenie" - historia osiedla Las w zdjęciach i dokumentach

Zebranie i opracowanie zdjęć i dokumentów dotyczących Osiedla Las.

Wystawa w szkole i urzędzie dzielnicy

7 000,00

8

Cyfrowa szkoła na osiedlu Las

Projekt dotyczy wdrożenia w SP Nr 128 w Warszawie nowych technologii, w tym dziennika elektronicznego, utworzenia niezbędnej do funkcjonowania dziennika infrastruktury (sieci komputerowej) w całej szkole, wyposażenie nauczycieli w urządzenia komputerowe oraz wyposażenia szkoły w dodatkowe tablice multimedialne

ul. Kadetów 15

64 390,00