W imieniu mieszkańców Rada Osiedla zwróciła się o wyjaśnienie prowadzonych prac polegających na układaniu światłowodu i nienależytego według nas wykonywania odtworzenie chodnika oraz braku jakichkolwiek informacji na ten temat. również zwróciliśmy się o wyjaśnienia braku jakichkolwiek informacji dotyczących utrudnień na ul. Poprawnej w związku z podłączeniem kanalizacji.

Do chwili obecnej brak odpowiedzi. Powyższe inwestycje nie były ani konsultowane ani uzgadniane z Radą Osiedla.