Z wielkim zadowoleniem piszemy o inwestycji kanalizacyjnej w północnej części Osiedla. Dzięki staraniom się wielu osób, mieszkańców a przede wszystkim Pana Jana Gąsiorowskiego byłego przewodniczącego Stowarzyszenie Mieszkańców i Właścicieli w Osiedlu Las i obecnego Pana Karola Kozdry udało się dokończyć w spektakularny sposób tę inwestycję do końca.

Dodatkowo z drobnego pomysłu na odwodnienie udało się przejść do czynów. Mieszkańcy odcinka na którym można było wybudować odwodnienie złożyli  się a Rada Osiedla poparła i wspomogła wykonanie projektu i  samego wykonania odwodnienia ulicy. Dzięki wspólnemu naciskowi i wspieraniu udało się również przekonać Burmistrza Godusławskiego do pomysłu utwardzenia ulicy i wykonać nakładkę asfaltową. Koszt odwodnienia (4 wpustów) wyniósł ok. 15 tyś.

Rada Osiedla bardzo wszystkim dziękuje i gratuluje. Jesteśmy przekonani że to się opłaca wszystkim.

Obecnie urząd doceniając zaangażowanie mieszkańców poprawia wygląd chodników w tym rejonie.