Informujemy, że Rada Osiedla Las na posiedzeniu w dniu 6 lutego rozpatrywała i wybrała wszystkie propozycje zgłoszone propozycje do Budżetu Partycypacyjnego.Jednocześnie zdecydowała, że będzie wspierała je na etapie głosowania. Większość projektów została już zgłoszona w urzędzie. Mamy nadzieję, że mieszkańcy sami również zgłoszą inne projekty i wybierzemy w głosowaniu najlepsze.

Zaakceptowane propozycje:

1. Budowa nawierzchni boiska przy proj. ul. Nowozabielskiej (ul. Łasaka) koszt: 64.000 zł.

2.Cykl zajęć plastyczo-muzycznych dla dzieci i młodzieży, koszt: 9.000 zł

3. Cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, koszt 9.000 zł

4. Święto Osiedla Las, koszt 8.000 zł

5. Kino Letnie w Osiedlu Las, koszt : 16.000 zł

6. Nasze Korzenie - historia Osiedla Las w zdjęciach i dokumentach, Koszt : 7.000 zł

7. Remont i naprawa pomnika i krzyża na ul. Sęczkowej

Zaakceptowane propozycje:

1. Budowa nawierzchni boiska przy proj. ul. Nowozabielskiej (ul. Łasaka) koszt: 64.000 zł.

Projekt obejmowałby :
- zebranie wierzchniej warstwy gruntu
- przygotowanie wraz z nawiezieniem nowego gruntu
- ułożenie nawierzchni trawiastej z rolki

2.Cykl zajęć plastyczo-muzycznych dla dzieci i młodzieży, koszt: 9.000 zł

 Projekt składałby się z organizacji cyklu zajęć muzyczno-plastycznych 1-2 godz. ( w zależności od wieku) w soboty i niedziele

3. Cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, koszt 9.000 zł

 Projekt składałby się z organizacji cyklu zajęć sportowych 1-2 godz. ( w zależności od wieku) w soboty i niedziele oraz Turniejów sportowych, Rajdu rowerowego

4. Święto Osiedla Las, koszt 8.000 zł

Projekt polegałby na organizacji imprezy kulturalnej w osiedlu w ramach której zorganizowane byłyby następujące zadania:
- pokaz filmu kina pod chmurką
- organizacja kateringu 
- dmuchane zabawki np. zamki i zjeżdzalnie, trampolina
-  organizacja nagłośnienia i prezentacja utworów muzycznych

5. Kino Letnie w Osiedlu Las, koszt : 16.000 zł

Projekt składałby się z organizacji 4 spektakli filmowych dla mieszkańców.

6. Nasze Korzenie - historia Osiedla Las w zdjęciach i dokumentach

Projekt polegałby na zbieraniu zdjęć i dokumentów opisujących historie Osiedla Las.
Projekt obejmowałby zadania:
- stworzenie strony internetowej dot. historii osiedla Las, która zostałaby przekazana Radzie Osiedla Las do prowadzenia
- organizację spotkań informacyjnych wraz z opracowaniem metody zebranie dokumentów i zdjęć i zdigitalizowania tych materiałów i umieszczenie na stronie.
Podsumowaniem będzie wystawa najciekawszych zdjęć i materiałów.

7. Remont i naprawa pomnika i krzyża na ul. Sęczkowej

Projekt składałby się na odnowieniu ww. miejsc pamięci.