W związku z informacjami o nazwach ulicy tzw, Nowozabieskiej. Zwracamy się z prośbą  o pilne podpisanie wniosku o nadanie ulicy Henryka Łasaka.Podpisy można złożyć  w sklepie WRZOS na ul. Wał Miedzeszyński (wejście do sklepu z ulicy serwisowej wjazd z prawozjazdu z Wału Miedzeszyńskiego albo w lewo z Narodowej).

Z informacji Biura Geodezji i Katastru wynika by wniosek Rady Osiedla w sprawie nadaniu nazwy ul. Łasaka musi podpisać ponad 200 osób. Mamy dopiero 115 podpisów.

Wniosek z podpisami chcemy złożyć w piątek, dlatego prosimy o podpis jak najszybciej.