Bardzo serdecznie dziękujemy, osobą, które podpisały się pod wnioskiem o nadanie imienia Henryka Łasaka dla nowej ulicy tzw. Nowozabielskiej w naszym Osiedlu.