W najbliższy wtorek o godz. 16.30 odbędzie się sesja Rady Dzielnicy gdzie zostanie zaopiniowany projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Projekt jest realizacją wniosku Przewodniczącego Rady Osiedla Las w Dzielnicy Wawer, popartego przez ponad 200 mieszkańców Warszawy, o upamiętnienie osoby Henryka Łasaka, zasłużonego trenera polskich kolarzy, poprzez nazwanie jego imieniem ulicy w osiedlu Las, rodzinnym miejscu patrona. Ulica przedstawiona do nazwania jest nowo wybudowaną ulicą o długości około 1 km, łączącą ulicę Stoczniowców z ulicą Kadetów.