W imieniu swoim  i pana Karola Kozdry bardzo dziękujemy za przybycie na spotkanie w sprawie planu zagospodarowania. Na spotkaniu mieszkańcy w większości poparli inicjatywę dotyczącą składania wniosków o przyspieszenie prac nad planem.

Arkadiusz Kuranowski Przewodniczący Rady Osiedla