W Dzielnicy Wawer działa 13 Samorządów Mieszkańców. Rada Osiedlowa liczy 9 członków. Członkowie Rady Osiedla pracują społecznie, nie pobierając żadnych diet. Rada Osiedla jest naj-niższym szczeblem samorządu terytorialnego. Zajmuje się sprawami mieszkańców osiedla. Władze Dzielnicy doceniają rolę samorządów lokalnych. Wiele lokalnych inicjatyw jest realizowanych w dzielnicy, dlatego ważne jest, aby wybrać do naszych Rad Osiedlowych ludzi, którym można zaufać.

Kandydatów na członków rad osiedlowych należy zgłaszać do 8 maja (do godziny 17.00) w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej, w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 112 (łącznik), tel. 22 443 68 12. Kandydat przedstawia zgodę na kandydowanie oraz oryginalną listę minimum 15 osób popierających.

Głosować będziemy w obwodowych komisjach wyborczych zlokalizowanych na terenie osiedla. Głosować może każda pełnoletnia osoba, która w innych wyborach głosuje na terenie osiedla. Mieszkańcy osiedla wybiorą członków rady w głosowaniu powszechnym. Nazwiska na karcie do głosowania umieszczone będą w kolejności alfabetycznej. Głosuje się poprzez postawienie znaków X przy wybranych kandydatach. Głosować trzeba, na co najmniej jednego kandydata lub więcej, ale maksymalnie na tylu kandydatów ile jest miejsc w radzie.

I N F O R M A C J A

20 kwietnia 2015 roku  Dzielnicowa Komisja Wyborcza w dzielnicy Wawer rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków rad osiedlowych.

Zgłoszenia będą przyjmowane każdego dnia roboczego w godzinach od 10.00 – 16.00 – do dnia  8 maja (do godziny 17.00) w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej, w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 112 (łącznik), tel. 22 443 68 13.

Kandydat musi przedstawić zgodę na kandydowanie oraz oryginalną listę minimum 15 osób popierających. Głosowanie w wyborach do Rad Osiedli odbędzie się w obwodowych komisjach wyborczych zlokalizowanych na terenie każdego osiedla w dniu 16 maja 2015 roku od godz. 9.00 do godz. 19.00.

Zapraszamy do kandydowania i głosowania w wyborach. 

U W A G A ! 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  W WYBORACH DO RAD OSIEDLI W DZIELNICY WAWER ZARZĄDZONYCH NA 16 MAJA 2015 ROKU  PRZYJMOWANE SĄ W SIEDZIBIE DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  - URZĄD DZIELNICY WAWER, UL. ŻEGAŃSKA 1, POKÓJ 112 (ŁĄCZNIK), TEL. 22 443 68 13,  do 30 kwietnia 2015 r. (czwartek)  W GODZ. OD  10.00 DO 16.00.