Uchwała

DZIELNICOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  W DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

z dnia 8 maja 2015 r. o zarejestrowanych  kandydatach na członków rad osiedli w wyborach do Rad Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 16 maja 2015 roku

 § 1

Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zarejestrowała w dniu 8 maja 2015 roku następujących kandydatów na członków rad osiedli.

Zarejestrowani  kandydaci na członków Rady Osiedla Las - okręg wyborczy nr IV

1.         Andrzej Baranek    

2.         Urszula Baranek-Zdunek 

3.         Jarosław Jesionowski       

4.         Karol Kozdra           

5.         Arkadiusz Kuranowski      

6.         Marek Markowski   

7.         Urszula Pawłowska           

8.         Julian Podpora       

9.         Bożena Prządka     

10.      Stanisław Rocki     

11.      Joanna Szustek     

Wybieramy 9 osób z pośród powyższych kandydatów. Można postawić krzyżyk przy max. 9 nazwiskach.