Poniżej wyniki wyborów do Rady Osiedla Las - okręg wyborczy nr IV

1.        Julian Podpora               37 głosów

2.        Urszula Pawłowska        31 głosów

3.        Joanna Szustek              25 głosów

4.         Arkadiusz Kuranowski   20 głosów        

5.       Jarosław Jesionowski     19 głosów

6.        Marek Markowski            16 głosów

7.        Karol Kozdra                   14 głosów

8.        Bożena Prządka              12 głosów

9.        Stanisław Rocki               12 głosów

10.      Urszula Baranek-Zdunek    9 głosów

11.      Urszula Baranek-Zdunek         8 głosów