W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację od mieszkańców z końca ulicy Poprawnej, o nowym problemie jaki pojawił się na Naszym Osiedlu. Mianowicie odcinek jednej z wyremontowanych w ubiegłych latach ulic, ingeruje w prywatny teren. Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak jeden z deweloperów kupił działkę z zamiarem jej zabudowy i dokonał stosownych pomiarów. Sytuacja jest na tyle poważna, iż nie tylko zagraża dalszemu rozwojowi tej części osiedla, ale również ogranicza w... znacznym stopniu dojazd do istniejących już nieruchomości na ulicy Poprawnej.
Mamy nadzieję, że z pomocą Zarządu Dzielnicy uda nam się ten problem rozwiązać w satysfakcujący sposób.
Mamy nadzieję, że jest to odosobniony przypadek i tego typu spraw w Naszym Osiedlu nie będzie już więcej.
Poniżej pismo mieszkańców do Zarzadu Dzielnicy, mapa sytuacyjna oraz zdjęcia obrazujace obecna sytuacje.

Szczegół na https://www.facebook.com/RadaOsiedlaLas/photos/pcb.1790054611213465/1790052701213656/?type=3&theater