Prezentujemy Kalendarz wyborczy ustalony Uchwałą nr 2/2011 r. z 15 stycznia 2011 r. Rady Osiedla Las.
Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury do Osiedlowej Komisji Wyborczej w formie pisemnej na  Listy poparcia kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do „Zasad przeprowadzania wyborów”.
Listę można otrzymać w czasie dyżurów Osiedlowej Komisji Wyborczej w Naszej Szkole przy ul. Kadetów 15.
Osiedlowa Komisja Wyborcza pełni dyżury: Od 14 do 18 lutego w godzinach 17 -18, od 21 do 24 lutego w godzinach 17 –18, w dniu 25 i 28 lutego w godzinach 16 - 18.

Dla przypomnienia i własnej kontroli prezentujemy Statut Osiedla Las z załączniekiem nr 1 mapa, załącznikiem nr 2 zasady wyborów.

W dniu 15 stycznia 2011 r. Rada Osiedla Las na podstawie Uchwały Rady Dzielnicy Wawer powołała Osiedlową Komisję Wyborczą w składzie

1)    Pani Ewa Jędrzejewska

2)    Pani Karolina Kosewska

3)    Pani Łucja Rosińska

4)    Pani Elżbieta Żochowska

5)    Pani Joanna Żochowska

6)    Pan Karol Zdunek

Na przewodniczącego komisji wybrała Panią Ewę Jędrzejewską, a na wiceprzewodniczącego komisji wybrała się Pana Karola Zdunka.

Informujemy, że Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy postanawiła zarządzić na dzień 20 marca 2011 r., wybory do Rad Osiedli w tym Osiedla Las. Treść uchwały oraz uzasadnienie w załączeniu.
SZUKAMY OSÓB CHĘTNYCH DO OSIEDLOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ (co najmniej 3 osoby)

Zdrowych, rodzinnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia , Wspaniałego Sylwestra
i Jeszcze Lepszego Nowego Roku 2011
życzy w imieniu członków Rady Osedla Las
Arkadiusz Kuranowski Przewodniczący Rady