Zapraszamy na spotkanie z kandydatami do rady Osiedla w dnu 7 maja o godz. 19.30. Wymóg organizacji jest absurdalny zważywszy na fakt że do piątku można zgłaszać kandydatury.

Dlatego też Rada Osiedla Las po tym terminie zorganizuje drugie spotkanie.

W Dzielnicy Wawer działa 13 Samorządów Mieszkańców. Rada Osiedlowa liczy 9 członków. Członkowie Rady Osiedla pracują społecznie, nie pobierając żadnych diet. Rada Osiedla jest naj-niższym szczeblem samorządu terytorialnego. Zajmuje się sprawami mieszkańców osiedla. Władze Dzielnicy doceniają rolę samorządów lokalnych. Wiele lokalnych inicjatyw jest realizowanych w dzielnicy, dlatego ważne jest, aby wybrać do naszych Rad Osiedlowych ludzi, którym można zaufać.

Kandydatów na członków rad osiedlowych należy zgłaszać do 8 maja (do godziny 17.00) w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej, w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 112 (łącznik), tel. 22 443 68 12. Kandydat przedstawia zgodę na kandydowanie oraz oryginalną listę minimum 15 osób popierających.

Głosować będziemy w obwodowych komisjach wyborczych zlokalizowanych na terenie osiedla. Głosować może każda pełnoletnia osoba, która w innych wyborach głosuje na terenie osiedla. Mieszkańcy osiedla wybiorą członków rady w głosowaniu powszechnym. Nazwiska na karcie do głosowania umieszczone będą w kolejności alfabetycznej. Głosuje się poprzez postawienie znaków X przy wybranych kandydatach. Głosować trzeba, na co najmniej jednego kandydata lub więcej, ale maksymalnie na tylu kandydatów ile jest miejsc w radzie.

Uprzejmie informujemy, że ruszyła akcja czipowania psów i kotów w Warszawie w 2015 r. Szczegóły oraz wykaz lecznic, które biorą w tym roku udział w akcji znajdują się na stronie: urzędu miasta Warszawy.

Uprzejmie informujemy, że ruszyła tegoroczna akcja finansowania sterylizacji i kastracji psów i kotów w Warszawie. Szczegóły oraz wykaz lecznic, które biorą w tym roku udział w akcji znajdują się na stronie: urzędu miasta Warszawy

Informujemy, że urząd dzielnicy ogłosił przetarg na Budowę ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Las. W obecnej chwili zostało zakończone zbieranie chętnych do wykonania tego zadania. Szczegóły przetargu.

Zapraszamy na spotkanie dyskusyjne nad projektami złożonymi w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczącymi Osiedla Las 11 marca 2015 r. w środę w szkole na ul. Kadetów 15.

Na  spotkania warto przyjść nie tylko dlatego, że podczas nich będzie można zadać pytanie autorom projektów i wysłuchać, na jakie potrzeby odpowiadają. Będzie to również dobra okazja do łączenia projektów, modyfikacji i zwrócenia uwagi na to, co wymaga dopracowania. Warto poświęcić trochę czasu, żeby przyczynić się do ulepszenia projektów. Zapraszamy!

WCK jest otwartą przestrzenią realizacji i ekspresji potrzeb mieszkańców dzielnicy Wawer. Chcemy, żeby było centrum życia lokalnego
i miejscem rozwoju zainteresowań kulturalnych mieszkańców. Miejscem rozwoju kapitału społecznego i kulturowego,
które będziemy razem współtworzyć.

Data wydarzenia: 13.03.2015 19:00

KINO ZA ROGIEM - Dług

Seans filmowy w Kinie za Rogiem: „Dług”
reżyseria: Krzysztof Krauze
Kategoria wiekowa: 16 lat, wstęp biletowany – 5 zł!

230 projektów wpłynęło w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego w Wawrze. Wpłynęło ich do nas ponad 230, czyli o ok. 100 więcej niż w roku ubiegłym! W osiedlu Las 12.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami i dyskusji: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/forum/region/24 

Przed nami spotkania dyskusyjne dotyczące zgłoszonych projektów.

Wigilia Osiedlowa w Galerii Klubu Sportowego LAS