Informuje, że od dnia 1 lutego 2015 r. planowane jest przeniesienie Przedszkola nr 348, ul. Kadetów 15 do nowego budynku, który umożliwia otwarcie dodatkowych oddziałów ogólnodostępnych.

W związku z powyższym, dodatkowe zapisy - do ww. placówki – dzieci z rocznika 2011 i rocznika 2012, które nie uczęszczają do publicznych przedszkoli odbędą się w terminie od 24 listopada do 19 grudnia 2014 r.

Zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych prosimy o składanie dokumentów w formie papierowej do Dyrektora Przedszkola nr 348 w obecnej siedzibie przedszkola. Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola można uzyskać w Przedszkolu nr 348 lub pobrać z pliku.

Prezentujemy wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Wawer m.st.  Warszawy i nazwiska nowych radnych. W wyniku wyborów 9 mandatów zdobyła Platforma Obywatelska, 8 Prawo i Sprawiedliwość, 4 Wawerska Inicjatywa Samorządowa, 2 Stowarzyszenie Wawer.
Nowi Radni Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w kadencji 2014-2018:
PO:
Joanna Buczyńska, Leszek Baraniewski, Hanna Chodecka, Adam Godusławski, Łukasz Kubik, Andrzej Wojda, Norbert Szczepański, Przemysław Zaboklicki, Michał Żebrowski
PiS:
Jerzy Debert, Barbara Fajkowska, Janusz Grodecki, Andrzej Krasnowolski, Marcin Kurpios, Andrzej Olszewski, Włodzimierz Zalewski i Sławomir Kacprowicz
WIS:
Zdzisław Gójski, Izabella Wolf-Jedynak, Wojciech Godlewski, Janusz Barciński
Stowarzyszenie Wawer:
Rafał Czerwonka, Wiesław Domański

Protokół z wyborów  Okręg 1 Okręg 2 Okręg 3 Okręg 4

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyborach. Obowiązkiem obywatelskim jest branie udziału w wyborze naszych reprezentantów w Radzie Dzielnicy.

Kandydaci z naszego osiedla to:

1. Gąsiorowski Jan lista PiS poz. 4

2. Kozdra Karol lista PO poz. 7

3. Kuranowski Jan Lista WiS poz. 5

W setną rocznicę powołania lokalnego oddziału POW 9 listopada 2014 r. uroczyście został odsłoniety i poświecony kamień upamiętniający żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej z dawnych osiedli parafii Zerzeń na cmentarzu parafialnym przy ul.Cylichowskiej.Polska Organizacja Wojskowa (POW) była tajną organizacją zbrojną tworzoną w Królestwie Polskim od sierpnia 1914 roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w oparciu o członków Związku Walki Czynnej i Polskich Drużyn Strzeleckich.

Struktura organizacyjna POW opierała się na utworzonych głównie w małych miasteczkach i wsiach oddziałach. Taki też oddział powstał na terenie ówczesnej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zerzniu. Wykorzystując organizację Ochotniczej Straży Pożarnej, mającej siedzibę w osiedlu Las, około 60 młodych ludzi przeszło konspiracyjne szkolenie wojskowe a w listopadzie 1918 roku wzięło udział w rozbrajaniu okupanta niemieckiego. Wielu z nich następnie zasiliło szeregi armii odradzającego się Państwa Polskiego.

Wśród członków oddziału byli między innymi: z osiedla Las - Antoni Gąsiorowski, Jan Kolasa, Władysław Kolasa, Stanisława Kowalczyk, Błażej Królak, Franciszek Królak, Izydor Królak, Piotr Łasak, Franciszek Kuranowski, Piotr Kuranowski, Wojciech Sobota, Sylwester Żołądkiewicz,z osiedla Zbytki – Stanisława Ciechociński, Walenty Figura, Antoni Gawryszewski, Ignacy Gawryszewski, Paweł Gawryszewski, Wawrzyniec Gawryszewski, Józef Gołębiewski, Antoni Gołębiowski, Szymon Plewka,z osiedla Zastów – Aleksander Bednarczyk, Franciszek Bednarczyk, Ignacy Dróżdż, Jan Dróżdż, Bernard Jesiotr, Józef Mochocki, Stanisław Waśkiewicz,

z osiedla Wawer – Jerzy Grossman, Stanisława Szydłowicz, Stanisława Wojtowicz.

Wychodząc naprzeciw sugestiom zgłaszanym przez mieszkańców dzielnica Wawer podjęła decyzję o przeprowadzeniu akcji zbierania liści i odpadów zielonych. Informujemy, że zbiórka z terenu dzielnicy jest planowana w listopadzie i grudniu.

Odbierane będą worki z liśćmi i odpadami zielonymi ustawione wyłącznie w pasach drogowych. 

Nie będą odbierane worki z posesji.

Dokładną lokalizację (ulica i nr posesji), na wysokości której są ustawione i liczbę worków należy zgłaszać do:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer pod numerem telefonu: 22-500-62-36.

Wydział Obsługi Mieszkańców: osobiście lub pod numerem telefonu: 22-443-70-00 lub 22-443-69-20.

Wydział Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 22-443-68-63.

Zbiórka na poszczególnych osiedlach odbywać się będzie od poniedziałku do piątku. 

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń najpóźniej do godz. 15.00 w dzień poprzedzający zakończenie akcji na danym osiedlu.

UWAGA !!! Nie będą odbierane worki z liśćmi i odpadami zielonymi zmieszane z odpadami komunalnymi, a także worki niezgłoszone do Urzędu Dzielnicy Wawer lub ZGN Wawer.

Terminy odbioru liści i odpadów zielonych w naszym osiedlu:

od 20 do 21 listopada i od 01 do 03 grudnia

Od 3 listopada autobusy linii 219 kursują ulicą Nowozabielską. Zmiany tras były możliwe dzięki wybudowaniu infrastruktury przystankowej na ulicy Nowozabielskiej i Skalnicowej.

Autobusy linii 219 – od 3 listopada – kursują nową trasą.

 

Dla autobusów linii 219 została wprowadzona wydłużona trasa: GOCŁAW – Bora-Komorowskiego – Fieldorfa – Jugosłowiańska – Bora-Komorowskiego (powrót: Bora-Komorowskiego) Stoczniowców – Nowozabielska – Kadetów – Lucerny – Mrówcza – Juhasów – Borków – Trakt Lubelski – Skalnicowa – Panny Wodnej – PKP RADOŚĆ.

 

Uwaga! Rozkłady jazdy autobusów linii 213 i 219 zostałyskoordynowane na odcinku obsługiwanym przez obie liniePomiędzy Gocławiem a Radością autobusy linii 213 i 219 zapewniają łącznie cztery kursy na godzinę.

Uchwałą nr 205/XLVIII/2014 Rada Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego  Warszawy dnia 14 października 2014r. zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Henryka Łasaka.

Uchwała jest realizacją wniosku Przewodniczącego Rady Osiedla Las w Dzielnicy Wawer, popartego przez ponad 200 mieszkańców Warszawy, o upamiętnienie osoby Henryka Łasaka, zasłużonego trenera polskich kolarzy, poprzez nazwanie jego imieniem ulicy w osiedlu Las, rodzinnym miejscu patrona. Ulica przedstawiona do nazwania jest nowo wybudowaną ulicą o długości około 1 km, łączącą ulicę Stoczniowców z ulicą Kadetów.

Zgodnie z ustaleniami prezentujemy wzory pism w sprawie planu:

1. pismo do Pani Prezydent - ogólne

2. Pismo do Dyrektora M. Mikosa - z możliwością dodania spraw dotyczących złożonych uwag.

Pisma stanowią wzór, który można dowolnie modyfikować i poprawiać wg. potrzeb. W związku z powyższym prosimy o wysłanie pocztą lub emailem jak największej ilości pismo w terminie do 12 listopada.

W imieniu swoim  i pana Karola Kozdry bardzo dziękujemy za przybycie na spotkanie w sprawie planu zagospodarowania. Na spotkaniu mieszkańcy w większości poparli inicjatywę dotyczącą składania wniosków o przyspieszenie prac nad planem.

Arkadiusz Kuranowski Przewodniczący Rady Osiedla