22 września  rozpoczęła się modernizacja ul. Trakt Lubelski po budowie kolektora „W”. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia na odcinku od ul. Kombajnistów do ul. Lebiodowej. W pierwszym etapie prace będą realizowane na ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Kombajnistów do ul. Kadetów. Etap ten został podzielony na trzy podetapy. Prace rozpoczną się od skrzyżowania z ul. Kombajnistów i będą przesuwały się w kierunku północnym – do ul. Lebiodowej, następnie od ul. Lebiodowej do lasu i od lasu do skrzyżowania z ulicami Kadetów i Lucerny. Na wyłączonych z ruchu odcinkach ulic możliwy będzie jedynie dojazd do posesji. Jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, remont na tym odcinku zakończy się do końca 2013 r.

Więcej informacji

Zmiany w komunikacji miejskiej
 

Zapraszamy do udziału w otwartych dyskusjach nad zgłoszonymi pomysłami w ramach budżetu partycypacyjnego w Wawrze. Podczas spotkań, które odbywać się będą w dniach od 28 maja do 13 czerwca (wg załączonego harmonogramu) będziecie Państwo mogli bezpośrednio wysłuchać projektodawców i porozmawiać z nimi.

 

LAS

1

Budowa drogi osiedlowej ul. Kosmatki 72-80

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy Kosmatki na odcinku od numeru 72 do 80.

ul. Kosmatki 72-80

55 252,32

2

Cykl zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych

Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla dzieci i dorosłych

ul. Kadetów

9 000,00

3

Cykl zajęć muzyczno plastycznych dla dzieci

Organizacja zajęć muzyczno-plastycznych 1-2 godz. W soboty i niedziele.

Boisko szkolne, sala gimnastyczna, klasy lub korytarze, świetlica szkoły przy ul. Kadetów

9 000,00

 

4

Budowa nawierzchni boiska w osiedlu Las

Budowa nawierzchni sportowej na boisku przy ul. proj. Nowozabielskiej

Boisko przy ul. proj. Nowozabielskiej

64 000,00

5

Kino letnie w osiedlu Las

Organizacja pokazów filmowych na świerzym powietrzu.

Boisko szkolne lub boisko przy proj. Nowozabielskiej

16 000,00

6

Święto osiedla Las

Organizacja plenerowej imprezy w osiedlu.

Boisko przy ul. proj. Nowozabielskiej

8 000,00

7

"Nasze Korzenie" - historia osiedla Las w zdjęciach i dokumentach

Zebranie i opracowanie zdjęć i dokumentów dotyczących Osiedla Las.

Wystawa w szkole i urzędzie dzielnicy

7 000,00

8

Cyfrowa szkoła na osiedlu Las

Projekt dotyczy wdrożenia w SP Nr 128 w Warszawie nowych technologii, w tym dziennika elektronicznego, utworzenia niezbędnej do funkcjonowania dziennika infrastruktury (sieci komputerowej) w całej szkole, wyposażenie nauczycieli w urządzenia komputerowe oraz wyposażenia szkoły w dodatkowe tablice multimedialne

ul. Kadetów 15

64 390,00

 

Informuje, że w dniach 29 i 30 kwietnia będą wystawione kontenery na śmieci. Jeden stanie na rogu Narodowej i Sęczkowej, drugi na Stoczniowców. Kontenery dla śmieci zebranych z miejskich terenów. Również w tych dniach we współpracy z dzielnią będzie przeprowadzone sprzątanie terenów miejskich oraz wizja ok godz. 10.30 delegatury Biura Bezpieczeństwa, straży miejskiej i policji w naszym osiedlu.

 APEL DO MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI

Podczas posiedzenia w dniu 25.04.2013 Rada osiedla przyjęłą Apel do mieszkańców w sprawie utrzymania czystości przez mieszkańców w Osiedlu Las

Rada Osiedla Las w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zwraca się z Apelem by w związku ze Światowym Dniem Ziemi zadbali o najbliższe otoczenie i podjęli trud sprzątnięcia najbliższej okolicy.

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji dotyczących większych skupisk śmieci oraz nielegalnych wysypiskna adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Rada w przypadku działek m. st. Warszawy podejmie działania w celu uprzątnięcia ich, a w przypadku działek prywatnych zawiadomi właściwe służby. Jednocześnie Rada przypomina o obowiązku sprzętaniu nieczystości pozostawianych przez wyprowadzane przez właścicieli psy.

mamy nadzieje, współne działania przyniosą efekty.

 

Seredcznie zapraszamy w imieniu Klubu Sportowego LAS na inauguracje działalności w dniu 21 kwietnia o godz. 14.00 na boisku naszej szkoły przy Kadetów 15.

Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady odbierać będą firmy wyłonione przez Urząd m.st. Warszawy. Posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty, a wcześniejsze umowy nie przestaną obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Może to skutkować koniecznością poniesienia przez zarządców podwójnych kosztów – na rzecz firmy oraz na rzecz m.st. Warszawy.

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy powinno nastąpić na piśmie, zawierać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz zostać podpisane własnoręcznie przez upoważnioną osobę. Tak sporządzone wypowiedzenie należy dostarczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym do firmy odbierającej dotąd śmieci z danej nieruchomości. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, wypowiedzenie powinno być dokonane do 31 marca 2013 r. Ostatnim rachunkiem za odbiór śmieci, jaki należy uregulować, będzie rachunek za czerwiec 2013 r. Więcej informacji na temat wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej www.czysta.um.warszawa.pl oraz pod numerem telefonu 800–70–70–47. Wzór wypowiedzenia w załączeniu.

Mamy bardzo złą informację dot. opłat za śmieci. Rada m.st. Warszawy przyjęła na sesji 7 marca uchwały określające metodę obliczania oraz stawkę opłaty śmieciowej, częstotliwość oraz tryb jej uiszczania i wzór deklaracji, którą do końca maja składać będą mieszkańcy.

Zgodnie z przyjętymi propozycjami, mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą wnosić comiesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów według następujących stawek:

  • jednoosobowe gospodarstwa domowe - 19,50 zł,
  • dwuosobowe gospodarstwa domowe - 37 zł,
  • trzyosobowe gospodarstwa domowe - 48 zł,
  • gospodarstwa domowe liczące cztery lub więcej osób - 56 zł.

Warszawiacy mieszkający w domkach jednorodzinnych zapłacą 89 zł. Mieszkańcy, którzy nie będą segregować odpadów, będą uiszczać opłatę wyższą o 40%.

Teraz na poważnie. Ten dzień przeszedł już do historii Wawra. Mieszkańcy osiedla Las przejęli inicjatywę i zorganizowali swoisty happening na zalanej wodą ul.Sęczkowej. Był grill, dużo zabawy a nad wszystkim czuwał ratownik. Event zabawny ale z pewnością ośmieszył i nagłośnił zaniedbania na terenie dzielnicy- która jest /wspominamy to przy kolejnej już okazji/ częścią Warszawy – stolicy Polski. Czy będą kolejne inicjatywy ?  Widzimy Cię w Wawrze !

Tak na marginesie. Warto się  zastanowić czy przy budowie tunelu w Międzylesiu nie zainwestować od razu w łódź podwodną, którą mieszkańcy swobodnie podpłyną pod Urząd Dzielnicy.

info i foto www.wawerinfo.pl

551435_505680402808873_963631914_n

Dzięki naszym mieszkańcom tvn24 pokazuje nasze problemy. "Od trzech dni na ulicy Sęczkowej stoi woda. Mieszkańcy mają problem, żeby dostać się do swoich domów" - zaalarmowała naszą redakcję mieszkanka warszawskiej dzielnicy Wawer. Rzecznik dzielnicy tłumaczy, że służby robią co mogą, by wodę wypompować. Całóść można zobaczyć rónież na kontakt24.tvn.pl. Film można obejrzeć na tvnwarszawa.

Takiej frekwencji nie było podczas spotkań w Nadwiślu i Aninie. Niestety, na spotkanie nie przybył ani jeden z radnych- przedstawicieli wyborców z tego osiedla.
artykuł i fot. pochodzi ze strony www.WawerInfo.pl i www.wawer.warszawa.pl