Spis ludności wsi w okresie Królestwa Polskiego Powodem do naszej  osiedlowej dumy jest fakt, że byliśmy bardzo długo największą wsią w tych okolicach. Świadczą o tym  dane z 1827 roku, kiedy to wykonano na tych terenach pierwszy spis powszechny.  W 1827 roku mieliśmy 29 domów i 231 mieszkańców. Dla porównania Gocław miał 22 domy i 168 mieszkańców, Saska Kępa 12 domów i 14 mieszkańców. Inne tak teraz lepiej wyposażone w infrastrukturę osiedla też były mniejsze od Lasa np. Zerzeń liczył 13 domów i 105 mieszkańców, Falenica 6 domów i 41 mieszkańców, Miedzeszyn odpowiednio 28/192, Wygoda 5/42, Grochów 22/105, Kawęczyn 24/151.

Na dane te natknąłem się w książce Henryka Wierzchowskiego ” Zerzeń i jego historia” wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w 1999 roku na stronie 31. Znajdziemy tam niezmiernie ciekawą tabelę  (przedstawioną poniżej) będącą z kolei przedrukiem z „Tabeli miast, wsi i osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności” z 1827 roku. Był to jeden z pierwszych powszechnych spisów ludności na terenie Polski.

 Ta „wielkość” osiedla utrzymywała się długo wcześniej i potem. Złe czasy nastały dla nas dopiero za PRL, przez który to okres czasu na nasze osiedle nałożone były restrykcje uniemożliwiające jego rozbudowę. Dopiero w latach 90-tych ubiegłego stulecia nastąpił nowy trwający do dzisiejszego dnia boom budowlany. Mamy nadzieję, że Las będzie dla Warszawy w XXI wieku tym, czym Saska Kępa była w weku XX.