Nie mamy na naszym terenie zabytków dziedzictwa kultury, ani pomników przyrody. Trudno, aby coś uchowało się w osiedlu, przez które przetoczył się walec wojny. Jednak na osiedlu naszym jest jedno miejsce, w którym rozegrała się  sławna bitwa Powstania Listopadowego. Osiedle nasze w 2001 roku znacznie zwiększyło swój obszar i obecnie należą do niego tereny tzw. „ rezerwatu Czaple” znane inaczej „zakolem wawerskim”. Otóż nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, że jest to teren bardzo związany z historią Polski? W czasie Powstania Listopadowego w dniach 19 i 20 lutego 1831 roku na bagnach tych zginęło 2 500 Polaków i 3 700 Rosjan w czasie tzw. pierwszej bitwy wawerskiej. Polacy zatrzymali wtedy nacierające na Warszawę wojska rosyjskie dowodzone przez feldmarszałka Dybicza. Pomnik poświęcony tej bitwie znajduje się w pobliżu Zajazdu Napoleońskiego, który to zajazd jest z kolej dawną karczmą wawerską. 26 Lutego 1831 roku odbyła się druga bitwa wawerska, która pochłonęła jeszcze więcej ofiar. Zginęło wtedy na terenie Olszynki Grochowskiej 7 000 Polaków i  9 400 Rosjan. Swoją drogą to smutne, że Polsce z byle powodu stawia się nieraz pomniki, a bohaterowie narodowi i słynne powstania polskie o niepodległość mają tak małe i tak skromne pomniki.