Zarząd Osiedla Las przekazuje informacje uzyskaną w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego o tym, że w listopadzie br. będzie gotowa koncepcja planu zagospodarowania Naszego Osiedla. Zarząd podjął starania i otrzymał potwierdzenie, że zostanie zorganizowana specjalna komisja z projektantem w sprawie założeń do planu, o terminie której zawiadomimy mieszkanców. Planowana sieć ulic w części północnej Osiedla (1.10.2008 r.):