W związku z informacjami o mozliwości budowy wysokich budynków w Naszym Osiedlu Rada Osiedla postanowiła wystosować Apel do Pani Prezydent w sprawie przyspieszenia prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Las. Podpisy pod Apelem będą zbierane podczas Zebrania Mieszkanców. Podpisyt mozna składac u członków Rady Osiedla lub w Szkole.