Podczas zebrania mieszkańców w 21 marca 2010 r. mieszkańcy przyjeli jednogłośnie Uchwałę w sprawie przyspieszenia prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Naszego Osiedla.