PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ustaliła termin dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las dla organów innych niż miasto.

Termin dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii przez organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las, na 30 dni od dnia udostępnienia projektu planu. Powyższe nie dotyczy mieszkańców, którym projekt zostanie przedstawiony opóżniej.

Z uzgodnień z Przewodniczącym Komisji Planowania Rady Wawra Marcinem Kurpiosem wynika, że przybędzie na zebranie Osiedla i przedstawi obecny stan prac.