W DNIU 15 KWIETNIA BR. NA SPOTKANIU Z RADNYM RADY WARSZAWY PAWŁEM LECHEM ZOSTAŁO USTALONE, ŻE  RADNY POMOŻE ZORGANIZOWAĆ SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA Z PROJEKTANTEM PLANU ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO. Od niedawna jest mieszkańcem Dzielnicy Wawer.

Zarząd Osiedla od miesięcy zabiegał o takie spotkanie. Na zebraniu mieszkańców Pani Burmistrz poparła organizację takiego spotkanie. 

Spotkanie byłoby zorganizowane w drugiej połowie maja przy udziale Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy i pracowników urzędu.

Z uwagi na Nasze doświadczenie w kontaktach z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego i niechęć do organizacji takich spotkań czekamy na realizację tego zobowiązania Radnego Pawła Lecha.