RADA I ZARZĄD OSIEDLA LAS SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE W SPRAWIE

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU LAS

godz. 17:00 w piątek

27 MAJA 2011 r. w Szkole

  Plan Spotkania: Przedstawienie informacji dotyczącej aktualnego stanu prac nad planem, Prezentacja założeń planu i koncepcji planu, yskusja i wnioski

Spotkanie zostanie zorganizowane dzięki pomocy Pawła Lecha Radnego Rady Warszawy

.

W spotkaniu udział wezmą :

- Paweł Lech Radny Rady Warszawy,

- Marcin Kurpios Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer,

- Ewa Podhorska Naczelnik Wydziału Planowania w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego,

- Przedstawiciel Pracowni Architektonicznej opracowującej Projekt Planu.