W dniu19 września br. odbyło się  na prośbę Przewodniczącego Rady Osiedla zorganizowane przez Pawła Lecha Radnego Rady Warszawy z przedstawicielką Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Panią Ewą Podhorską Naczelnikiem Wydziału Planowania. Przedstawicielka  spotkanie w sprawie aktualnego stanu prac nad planem.

Przedstawicielka urzędu poinformowała, że udało się urzędowi uzgodnić projekt ze wszystkimi organami (Wojewoda, Policja, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, różne Inspecje itd. )

Odpowiedzi nie udzielił tylko Powiatowy Inspertor Sanitarny, ale ma to uczynić wkótce. Po uzskaniu tej ostatniej projekt trafi do projektanta, który uwzględnini uwagi. Ma to potrwać do końca października. 

W spotkaniu uczestniczył również Radny Paweł Lech.