Rada Osiedla  informauje, że Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przygotowuje Projekt planu zagospodarowania Osiedla Las do wyłożenia. Może to nastąpić w najlepszym wypadku w czerwcu albo wrześniu z uwagi na trwające prace dotyczące 3 planów tego samego zespołu projektantów. Decyzje ma podjąć Dyrektor Biura do końca kwietnia.