Większość mieszkańców nie wie że m. st. Warszawa przystapiło już w październiku 2006 r. do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las. Uchwała w tej sprawie jest najważniejszym dokumentem określającym możliwości planowania naszego osiedla. W związku z tym publikujemy całą uchwałę Rady miasta.