Informujemy, że otrzymaliśmy pismo informujęce o poparciu przyspieszenia wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Las.

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Rady Osiedla i Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości i Mieszkańców spotkali się z przedstawiciela urzędu dzielnicy i uzgodnili, że będą wspólnie monitorowali przebieg prac.

Pismo w załączeniu